La Safor

Amb fauna i flora pròpies dels hàbitats litorals, i ric en endemismes.

Com arribar
Cordó situat a primera línea de platja de les poblacions de: Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Piles i Oliva.

Altres dades

Aquest LIC (“Lloc d’Importancia Comunitària”) té el propòsit de recollir totes les restes de cordons formats per les dunes que encara es conserven a les platges de La Safor. En aquestes 69 hectàrees es troba restringit el domini públic marítim i terrestre. Aquest LIC està format per dunes fixes, Crucinallion maritimae, dunes embrionàries, dunes amb gespa de Malcolmietalia, dunes mòbils amb Ammophilia, dunes amb vegetació de Cisto-Lavanduletea…

Com és normal, aquest LIC mostra fauna i flora pròpies dels hàbitats litorals i és ric en endemismes.