La Safor

El MAGa està situat en el conjunt monumental de l’Hospital de Sant Marc.

Com arribar

C/ Hospital, 22

Municipi
Telèfon
96 295 95 40

La nostra comarca compta amb un dels jaciments paleolítics més importants de la mediterrània, es tracta de la Cova del Parpalló, on les seues plaquetes d’art mòbil fins i tot donen nom a un estil artístic del paleolític. Amb la premissa de fer valdre tot aquest patrimoni va nàixer el Museu Arqueològic de Gandia, MAGa. El museu està situat en el conjunt monumental de l’Hospital de Sant Marc, situat en l’extrem sud-est del recinte emmurallat medieval de Gandia, en la ribera esquerra del riu Serpis.

L’exposició permanent del MAGa gira temàticament al voltant de la prehistòria comarcal, des dels primers habitants del Paleolític fins a l’Edat dels Metalls, com a preàmbul a les societats urbanes jerarquitzades d’època protohistòrica, estant destinades per a aquesta finalitat les anomenades Sala d’Homes i Sala de Dones de l’antic hospital. Per a les successives cultures i per a exposicions monogràfiques s’ha destinat l’espai de l’antiga església.

El disseny del sistema expositiu, dotat amb mòduls interactius i servidors d’informació informatitzada, permetrà la incorporació de nous descobriments i dels resultats de noves recerques que puguen actualitzar i enriquir els continguts del museu.