La Safor

Es va establir la creació de l’antiga Universitat pel Duc Francesc de Borja.

Com arribar

A la Plaça de les Escoles Pies. Hi ha situada a la porta les escultures dels membres més destacats de la família Borja, entre ells Francesc, fundador de l’Universitat i Duc de Gandia.

Actualment acull la sala d’exposicions Coll Allas, la seu de l’UNED, dependències municipal, residència dels Pares Escolapis i el Col·legi.

Municipi
Època
S.XVI; S.XVIII; S.XIX
Ús primitiu
Religiós-Educatiu.
Estil
Renaixentista - Barroc

Situada extramurs al nord de la vila, al costat de la Porta de València, on es trobava una xicoteta església dedicada a Sant Sebastià. Es va establir la creació de l’antiga Universitat pel Duc Francesc de Borja, obtenint la fundació del col·legi per la butlla de 3 de desembre de 1544. Aquest, va demanar llicència per donar el Col·legi a la recentment creada Companyia de Jesús, el papa Paul III la va concedir el 20 d’abril de 1548, passant a les mans dels mateixos el 10 de maig del mateix any.

En la primera etapa de construcció del Col·legi es van realitzar les cel·les, diverses estades, el refetor, la infermeria, les oficines i part de les aules. Faltava per realitzar l’acadèmia, més aules que havien de construir-se al costat de l’església. En 1549 va passar a ser Universitat per butlla papal del 4 de novembre, confirmada per l’Emperador Carles V. L’església de Sant Sebastià va ser derrocada en 1605 per construir una de majors dimensions.

La nova església és d’una sola nau amb creuer, que destaca en planta, capelles laterals i cúpula en el creuer en les petxines del qual es representen els quatre escuts de la Casa Ducal. Entre els anys 1883 i 1884 es van realitzar reformes a l’església dotant-la d’una capella de la Comunió en la testera de la sagristia, situant l’entrada per la porta de la capçalera de l’església que amb anterioritat donava a l’hort.

En 1767 es va decretar l’expulsió dels jesuïtes, i es va utilitzar com a casa de misericòrdia. Es van realitzar dues noves façanes, la de la plaça del Col·legi, i l’altra en l’Albereda del Prado, segons consta en la inscripció del claustre. La façana que recau a la plaça està repleta de balcons, mentre que l’altra s’ordena mitjançant finestres menudes quadrangulars. No es va arribar a utilitzar com a Casa de Misericòrdia, únicament es van habilitar 50 habitacions per a famílies pobres. Per Real ordre del 28 de desembre de 1806 es van establir els Escolapis, mantenint-se fins a l’actualitat.

Ús actual: Religiós, col·legi, seu de l’UNED, Sala d’exposicions.