La Safor

800 m des de la base fins al cim on es pot observar la famosa “finestra” de la Safor.

Com arribar
Des de Vilallonga s’accedeix pel carrer Font de la Reprimala.

Municipis

Es tracta d’una formació pertanyent als Sistemes Prebètics, concretament a la Serra de la Safor i el seu cim és el punt més elevat de la comarca. Té una gran importància en la seua flora, donat que al estar resguardat han aparegut molts endemismes únics.

El Circ guarda la forma d’un amfiteatre muntanyenc proper a Vilallonga, originat per l’erosió a partir d’un meandre encaixat del riu Serpis. El circ de la Safor comprèn uns 800 m des de la base fins al cim on es pot observar la famosa “finestra” de la Safor. L’enfonsament d’aquesta espècie de circ de grans proporcions es deu a la lenta erosió de la base pel riu Serpis, d’una banda, i a la constitució estratigràfica del vessant nord de la serra de La Safor, considerada LIC, on s’alternen capes de roques poc consistents (argiles i altres roques sedimentàries poc consolidades) amb altres formades per calcàries, més resistents, però d’un espessor relativament escàs.

A tot això es va venir a unir el fet de les fortes pendents, el que el riu Serpis segueixi una mena de fractura tectònica i, sobretot, que la muntanya de La Safor estiga orientada cap al nord, amb el que el règim de pluges i la possibilitat d’erosió són sempre majors que en els vessants que miren cap al sud.